Partner voor digitale geletterdheid op school

Wij geloven dat de digitale wereld van morgen ongekende mogelijkheden biedt. Om deze kansen volledig te benutten, voorzien we kinderen vanaf jonge leeftijd van uitgebreide digitale vaardigheden, met een scherpe focus op Computational Thinking en programmeren. Computational Thinking is essentieel voor de toekomst van kinderen, omdat het hen helpt kritisch te denken en (creatieve) oplossingen te bedenken in een steeds digitalere wereld.

SKILLS VAN VANDAAG VOOR DE WERELD VAN MORGEN.

Digitale geletterdheid vanuit onze doorlopende leerlijn door gekwalificeerde vakleerkrachten

Onze leerlijn Digitale Geletterdheid voor groep 3 tot 8 is SLO leerdoeldekkend en wordt gegeven door vakleerkrachten. Wij begeleiden scholen in een naadloze overgang richting professioneel kwalitatief DG onderwijs, door opleiding, inspiratie en ontlasting van het vaste onderwijsteam.

In drie stappen naar een kwalitatieve, geïntegreerde aanpak van DG op jouw school!

Wij werken volgens het DPS Drie Stappenplan: Scholen gaan samen met DPS aan de slag met Digitale Geletterdheid waarbij we de interne organisatie informeren en inspireren rond het thema, een gedragen en geïntegreerd plan van aanpak opstellen en daarna samen met de school stap voor stap gaan invoeren.

  • Stap 1: Inspirerende én educatieve workshop voor het team.
  • Stap 2: We ontwikkelen een plan op maat.
  • Stap 3: uitvoering en invoering in één: We gaan aan de slag met de uitvoering van het plan.

WIJ HEBBEN NU IN TOTAAL

214

Scholen digitaal vaardig gemaakt

11640

Leerlingen digitaal vaardig gemaakt

ONZE KLANTEN AAN HET WOORD

Sake Timmermans

De lessen van de programmeerschool zijn een verrijking van ons aanbod. Niet alleen omdat de leerlingen het heel leuk vinden, maar ook omdat alle facetten van digitale geletterdheid aan bod komen en de kinderen nu echte skills op het gebied van computational thinking opdoen. Renske (de docent van de Programmeerschool) is behalve een echte vakvrouw ook een gezellige juf die met alle klassen uit de voeten kan. Onze leerkrachten leren hoe ze dit later zelf aan kunnen bieden én krijgen even ruimte voor andere dingen.

Sake Timmermans
Locatieleider Wijzer aan de Vecht Utrecht

Natalie

We zijn heel blij met De Programmeerschool. Niet alleen omdat ze de dag opvangen, maar ook omdat het inhoudelijk echt goed onderwijs is.

Natalie Koers
Directie Basisschool De Wegwijzer Vianen

Samuel (10)

Onze eigen meester en juf in de klas zijn gespecialiseerd in rekenen, taal en spelling. Deze juf is gespecialiseerd in programmeren.

Samuel (10)
Leerling

Sean Morrissey

Kinderen hebben recht op extra ondersteuning én verdieping en verrijking.

Sean Morrissey
Directeur De Indische Buurt School

ONZE PARTNERS

NEEM CONTACT OP!