Sinds schooljaar 2019-2020 is landelijk het principe van de Zomerschool in het leven geroepen om kinderen die door de schoolsluitingen een achterstand hebben opgelopen in korte tijd bij te spijkeren. De programmeerschool biedt in samenwerking met gespecialiseerde onderwijsadviseurs en leerkrachten een technisch Zomerschoolprogramma op maat.

 

Enerzijds ligt binnen het programma de nadruk op de basisvakken als taal en rekenen, anderzijds worden de deelnemende leerlingen binnen dit programma uitgedaagd om zich te ontwikkelen op het gebied van programmeren. Door dit unieke aanbod zijn deelnemende scholen in staat om leerlingen aspecten van de zogenaamd ‘21st century skills’ bij te brengen, waarbij probleem oplossend handelen, computational thinking, mediawijsheid en de ict-basisvaardigheden aan bod komen.